+40 (241) 661 872 / +40 (752) 302 100 / +40 (722) 245 684 office@ariescrewing.ro

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII


Calitatea serviciilor furnizate, caracteristică a identităţii societăţii noastre, va fi asigurată prin politica asumată în acest sens, corelată cu celelalte politici ale firmei, urmărindu-se satisfacerea reglementărilor, a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor clienţilor societăţii prin:

  •  un control eficace al serviciilor;
  •  îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor;
  •  prevenirea deficienţelor potenţiale;
  •  creşterea responsabilităţii şi gradului de implicare a întregului personal, oferind stabilitate şi încredere clienţilor noştri;
  • management eficace al riscurilor și oportunităților.

Prin angajamentul conducerii privind menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, au fost declarate intenţia şi hotărârea de a se aplica cu responsabilitate, transparenţă şi eficienţă cerinţele acestui sistem, asigurând cadrul administrativ şi organizatoric, inclusiv resursele umane, materiale, financiare și informaționale.

Managementul calităţii are ca scop principal orientarea spre performanţă a firmei pe toate dimensiunile activităţii acesteia, bazându-se pe un sistem de organizare internă.

Eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a măsurilor concrete specifice, a implementării şi menţinerii lor, este urmarită periodic în cadrul analizelor de management şi, atunci când este cazul, sunt stabilite şi puse în aplicare corecţiile şi acţiunile corective necesare.

Conducerea are convingerea că prin îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii se realizează rentabilizarea societăţii şi asigurarea unui loc important pe piaţă.

Compania a stabilit angajamentul său de a aplica cerințele Convenției Maritime Labour Convention 2006.

Prin politica în domeniul calității societatea se angajează să respecte cerințele standardului internațional SR EN ISO 9001: 2015, cerințele legale și de reglementare aplicabile, eficacitatea obiectivelor strategice fiind  urmarită periodic în cadrul analizelor de management.

Manager,
Mircea Cioran